Aktiv medlemskab

Alder: Alle aldre Pris: 335,00 DKK
Beskrivelse

Når man benytter faciliteterne på Vasehus Rideklub, skal man have et Aktivt medlemsskab af klubben.

Med et aktivt medlemsskab kan man deltage i stævner under DRF og man kan deltage i arrangementer som klubben afholder. Man skal også have Aktiv medlemsskab, hvis man blot kommer og rider i ridehallen (ridehuskort)

Kontingent er incl kr. 10,- i administrationsgebyr.

Hvis man ønsker at udmelde sig af klubben skal man, vælge udmelding, samme sted som tilmelding, ellers fortsætter opkrævninger på medlemsskab helt automatisk.

Eksempelvis man udmelder sig 31-03 - så er man medlem indtil 30-06. Betalt kontingent refunderes ikke.

Børn under 18 får kr. 50 i rabat.

English version:

When using the facilities at Vasehus Riding Club, you must have an active membership of the club.

With an active membership, you can participate in competitions under the DRF and you can participate in events held by the club. You must also have an active membership if you simply come and ride in the riding hall (riding house card)

Quota includes DKK 10 in administration fee.

If you want to Deregistrate from the club, you must select "Udmelding af hold" og "Udmelding af klubben" in the same place as registration, otherwise membership charges will continue automatically.

For example, if you Deregistrate on 31-03 - then you are a member until 30-06. Fees paid are not refunded.

Children under 18 get kr. 50 off

Pris: 134,00 DKK (Derefter 335,00 DKK per rate) Du har fået en tilmeldingsrabat på 60%.

Samlet rabat på 201,00 DKK

Rater: halvårlig Se alle rater


Jeg har ingen profil - Opret og tilmeld Jeg har en profil – Login og tilmeld

Vores sponsorer