Vedtaget af bestyrelsen for Vasehus Rideklub

Målsætning for Vasehus Rideklub

Vasehus Rideklub – en klub for alle der brænder for ridesporten

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og kendskab til hestens brug og pleje

Plads til både bredden og eliten, med kvalificeret undervisning på alle niveauer

God tone, god social ånd, alle hjælper hinanden

VAS fokuserer specielt på disciplinerne dressur og spring, hvori der tilbydes undervisning på flere niveauer. Klubben vil være åben og imødekommende også over for andre heste-discipliner som eksempelvis distanceridning, military, voltigering, horsemanship, ponygames, TREC, baseret på efterspørgsel og initiativer fra klubbens medlemmer.

Sportslig målsætning:

Undervisning af høj kvalitet på alle niveauer

Afholdelse af ridestævner på flere niveauer

Status undervisning: Vi kan indenfor både dressur og spring tilbyde holdundervisning samt enetimer.

Status stævner: Der afholdes aktuelt både C og D stævner samt træningsstævner i såvel dressur som spring samt militarystævne. Klubbens stævneudvalg er ansvarlig for stævneafholdelse.

Målsætningen for springundervisning er at der udover den ugentlige undervisning arrangeres weekendkursus med ekstern underviser.

Målsætning for dressurundervisning er at der laves weekend-kursus med ekstern underviser på højt niveau.

Social målsætning:

Alle hjælper hinanden og der er en god social ånd i dagligdagen

Afholdelse af sociale arrangementer på tværs af alle medlemmer

Status: Der afholdes årligt min 3 sociale arrangementer for alle: fastelavn, sommerfest og juleshow. Klubbens aktivitetsudvalg står for festerne.

Klubbens juniorudvalg laver arrangementer specielt for junior-medlemmerne: udflugter, juleklip, haloween osv.

På initiativ fra medlemmer afholdes derudover diverse arrangementer: f.eks. bowlingtur, dame-aften m.v.

Uddannelse og kurser i rideklub-regi:

Ryttermærkekurser

Opsadlingskurser

Andre kurser i DRF-regi

VAS er ansvarlig for afvikling af såvel ryttermærkekurser for rytterne som opsadlingskurser for nye medlemmer. Der arrangeres årligt ryttermærkekurser i både ryttermærke 1, 2, 3 og 4.

Der samarbejdes med distriktet i Dansk Ride Forbund om afholdelse af diverse kurser, som f.eks. Klar-parat-start kurser etc.

VAS støtter op om medlemmers ønske om uddannelse i DRF's regi som f. eks. spring- og dressurdommer, banebygger, undervisere ell. lign.

VAS støtter op om bestyrelsesmedlemmers behov for kurser o.lign for at bestride deres poster i rideklub-regi.

Et medlemskab af Vasehus Rideklub er altså medvirkende til, at understøtte det sociale og faglige fællesskab på ridecenteret. Desuden er et medlemskab adgang til, at du kan stille op til alle ridestævner, der arrangeres af en godkendt rideklub i hele Danmark.

Rideklubben administreres af en medlemsvalgt bestyrelse.

Vores sponsorer