Nye tiltag i forbindelse med Covid-19 gældende fra 18-03-2020

Nye regler gældende til og med 13-04-2020.

Hallerne og rytterstuerne er lukket for al adgang, dog er der adgang for Ridecenterets ejere og personale.

Ridecenteret opdeles i 2 afsnit – et afsnit er staldene og andet afsnit er de to udendørs dressurbaner.

Der må max være 10 personer i hver afsnit.

Udendørs baner kan kun benyttes af pensionærer og partryttere.

Dog henstiller vi til, at man fordeler sig på begge dressurbaner og holder afstand som myndighederne anbefaler. Max 4 ryttere på stor bane og 3 ryttere på lille bane.

Eneundervisning (en eller to ryttere) i dressur, for pensionærer og partryttere, kan aftales med Elisabeth og Cecilie. Hvis baner bliver benyttet til undervisning – vil vi tillade at der er en rytter mere på banen udover den eller de der får undervisning.

Al håndtering af heste skal, så vidt som muligt ske i boksen eller ved boksen (husk god afstand), da fællespladser kan være smittespredere.

Er man det mindste syg, så SKAL man blive hjemme. Lav en aftale med nogle andre, hvis din hest har brug for pasning.

Husk sprit, sprit og atter sprit – er nødvendig – og det vil være en god idé at medbringe sprit til eget forbrug.

Begræns antallet af ryttere og tilskuere/hjælpere (lad søskende blive hjemme, ingen veninder o.lign)

Vi håber I som medlemmer bakker op om bestyrelsens beslutning. Vi ved ikke, hvor længe det her kommer til at vare, men ingen skal være i tvivl om, at klubbens og ridecenterets økonomi ikke tillader manglende indtægter i længden. Hvis der også skal være en rideklub/ridecenter efter den her krise, har vi besluttet følgende:

Vi tilbagebetaler som tidligere udmeldt for manglende undervisning for marts måned.

For april måned vil vi opkræve for undervisning som normalt, uafhængig af Corona status.

Det gør vi for at medvirke til at ridecenteret og rideklubbens fremtid sikres. Og at der er et ridecenter og rideklub at komme tilbage til efter Corona epidemien.

Det her er en uvant situation for os alle og naturligvis ærgerligt at man ikke kan gøre som man plejer. Men det er nu engang sådan tingene er. Jo bedre vi alle er til at overholde ovenstående både på Vasehus og i vores almindelige hverdag, desto hurtigere kommer vi igennem denne krisesituation og alt kan komme tilbage til normalen.

Hvis der sker ændringer i forhold til hvad Regeringen beslutter, kan ovenstående selvfølgelig ændres med dags varsel.

Hvis du har spørgsmål, bedes de rettet til formand@vasehusrideklub eller kasserer@vasehusrideklub.dk

Med venlig hilsen fra bestyrelsen og ridecenteret på Vasehus