Vasehus Rideklub har kontaktet den Nationale Corona Hotline. De siger, at:

 Hver ridebane, fold, stald, parkeringsplads og lign. betragtes som en særskilt matrikel og på hver matrikel må max være 10 personer.

Dette er gældende i ALLE politikredse.

 

Følgende er gældende fra 26-04-2020 for Vasehus:

Ridecenteret indretter forskellige ”Zoner” hvor der ikke må samles mere end 10 personer:

Stald 1: Laden – der er kun adgang for ejere, ansatte og pensionærer/partryttere der har hest i laden.

Stald 2: Store stald – der er kun adgang for ejere, ansatte og pensionærer/partryttere der har hest i den store stald.

Stald 3: Pony stald – der er kun adgang for ejere, ansatte og pensionærer/partryttere der har hest i ponystalden

Bane 1 (20x40) – holdundervisning i henhold til Hal oversigt

Bane 2 (20x60) – holdundervisning i henhold til Hal oversigt

Bane 3 (70x50) – springbane pensionærer/partryttere/holdundervisning i henhold til Hal oversigt

Den store dressurbane 20x60 er forbeholdt ejere, ansatte, pensionærer/partryttere og udefrakommende ryttere (dog kan der få gange hvor den benyttes til holdundervisning, primært aften)

Bane 1, 2 og 3 må benyttes når der ikke er holdundervisning

 Må jeg komme udefra med min hest?

Ja, Af og pålæsningssted af heste er som normalt. Der er ingen adgang til nogen af staldene.

Du må benytte den store dressurbane 20x60 og bane 1, 2 og 3 uden for undervisningstid, se den normale Hal oversigt.

Hvornår starter holdundervisning igen?

Holdundervisning starter fredag den 1. maj 2020.

 

Ryttere, der rider holdundervisning, må ikke opholde sig i staldene men skal strigle og sadle op udendørs ved den opstillede bom udenfor ponystalden.

Der udnævnes (af Elisabeth) en holdrepræsentant for hvert hold, som må gå i stalden og hente heste/ponyer/udstyr. Vedkommende får besked af Elisabeth pr telefon.

½ times hold kontaktes af Elisabeth om eventuelle nye ridetider.

Time hold rider 45 min, med start til normal tid (eks 17.00 til 17.45)

Ridelærerne skal bruge 15 min mellem hvert hold til afspritning/klargøring af næste hold.  

Hvad skal jeg gøre når jeg kommer til holdundervisning

Kom kun lige 10-15 min før så du kan nå at strigle og sadle hesten op. Og gå hjem når du har redet og sadlet af i stedet for at blive for at snakke videre ned de andre ryttere.


Du skal ride med handsker, det vil være en god ide at vaske dine handsker, når du har været til undervisning.

Vær opmærksom på, at hestens udstyr kan være potentiel smittekilde – så derfor er det en god ide at have rene handsker på. Håndsprit er måske ikke det bedste for dine handsker.

Er der håndsprit på ridecenteret?

Det kan du ikke være sikker på, vi kan løbe tør for sprit – og vi har lige så svært ved at få fat i det som alle andre – så derfor tag din egen sprit med for en sikkerhedsskyld.

Kan jeg have min familie og venner med til undervisning?

Nej – for at begrænse antallet af personer på området – henstiller vi til at man kommer så få som muligt, evt. kan man sidde i bilen og vente

Kan jeg låne ridehjelm og sikkerhedsvest?

Nej du kan ikke låne af klubben – i denne tid kræver vi, at du kun bruger eget udstyr.

Er der andet jeg skal tænke på når jeg er på ridecenteret?

Ja du skal sørge for at overholde de retningslinjer som der findes alle andre steder i samfundet nu i forbindelse med Covid-19

 

Ridehaller, Rytterstuer og toiletter kan IKKE benyttes, pensionærer må benytte toilet i Stald 2

Legepladsen må ikke benyttes

 

Vi henstiller til, at man husker at melde afbud, hvis man ikke kan komme til undervisning, helst dagen før til Elisabeth 26 18 00 84.


Uddrag af Rideforbundets seneste udmelding (21-04-2020 kl. 12.10)

https://www.rideforbund.dk/da/Information/Nyheder/2020/04%20april/2020

DIF og DGI har udmeldt, at udendørs idrætsaktiviteter nu atter kan genoptages, såfremt man undgår kropskontakt og ellers overholder de gældende vejledninger fra sundhedsmyndighederne.

Udendørs ridning – herunder undervisning - er forsat tilladt
De opdaterede anbefalinger omkring udendørs idrætsaktivitet fra DIF og DGI ændrer ikke på DRFs gældende anbefaling herom. Det betyder altså, at ridning – både træning, motionering og undervisning af både privat- og elevskoleheste – kan foregå udendørs, såfremt man sørger for at holde afstand, sikrer god hygiejne og ikke forsamles mere end 10 personer.
Når det kommer til definition af forsamlinger på 10 personer, fastholder vi vores hidtidige tolkning heraf men henviser samtidig til, at man som klub kontakter det lokale politi og/eller myndighedernes Corona-hotline for specifik rådgivning, såfremt man er i tvivl om, hvorledes man skal agere for at overholde forbuddet i sin klub. 

Nedenstående er hentet (23-04-2020) fra; https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark

Må en ridehal anvendes til rideundervisning?

Nej. Der er indført et midlertidigt forbud mod at holde lokaler til sports- og fritidsaktiviteter åbent for offentligheden. Dette omfatter også sports- og fritidsaktiviteter i ridehaller.

Må rideskoler og stutterier m.v. med ridehal benytte denne til motionering af heste?

Ja. Ejere og ansatte på rideskoler og stutterier må gerne motionere rideskolens eller stutteriets heste i ridehallen, idet der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter eller longering. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering gerne foretages i en ridehal. Men der må ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes.

Må rideskoler lave udendørs undervisning?

Ja. Udendørs rideundervisning er ikke omfattet af kravet om lukning af lokaler til sports- og fritidsaktiviteter. Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer skal dog overholdes.

Må rideskoleelever klargøre og pleje hestene inde i stalden i forbindelse med udendørs rideundervisning?

Nej. Stalden vil i sådanne tilfælde betragtes som et lokale til "sports- og fritidsaktiviteter". Rideskolens personale skal derfor selv sørge for at bringe hestene ud og ind af stalden i forbindelse med afholdelse af udendørs rideundervisning.